Partide politice
Partidul Liberal Democrat din Moldova
Data înregistrării:25 Ianuarie 2008
Numărul de membri:~41000
Doctrina:Conservatorism
Slogan:Înainte, nu înapoi
Istoric:
Lansarea PLDM:
La 8 octombrie 2007, un grup de iniţiativă în frunte cu ex-membru al Partidului Democrat (PDM), deputat în Parlament, Vlad Filat, a făcut publică lansarea unui nou proiect politic de orientare liberal-democrată. Conform grupului de iniţiativă, noul partid urmează să se poziţioneze în opoziţie faţă de partidul de guvernămînt — PCRM şi faţă de aliaţii politici ai acestuia — PPCD şi PDM. Grupul de iniţiativă a explicat necesitatea apariţiei PLDM prin absenteismul masiv al cetăţenilor la actul electoral şi numărul mare al indecişilor, fapt care arată că există pături sociale largi care nu se regăsesc în partidele politice existente. Printre membrii grupului de iniţiativă se numărau Alexandru Tănase, Mihai Godea, Iulian Fruntaşu, Angela Braşoveanu, Andrei Malaşevschi, Valeriu Streleţ, Veaceslav Negruţă etc.
Congresul de Constituire a PLDM din 8 decembrie 2007:
La Congresul de Constituire al PLDM au participat 596 delegaţi din partea a 38 de organizaţii teritoriale ale PLDM, precum şi invitaţi reprezentînd corpul diplomatic acreditat la Chişinău, mass media şi societatea civilă. Congresul a aprobat Statutul şi Programul Partidului şi a ales organele de conducere. Preşedinte al PLDM a fost ales deputatul Vlad Filat, iar Prim-vicepreşedinţi — dl Alexandru Tănase, avocat, şi Mihai Godea, director al Centrului Contact. Congresul a mai ales componenţa Consiliului politic naţional în număr de 169 de membri, reprezentînd toate organizaţiile teritoriale existente. Congresul a adoptat o serie de rezoluţii privind situaţia sistemului de educaţie şi tineret al Republicii Moldova; asigurarea libertăţii mass-media; dezvoltarea rurală, autonomia locală şi funcţionarea justiţiei în Republica Moldova; crearea economiei competitive şi unui mediu de afaceri favorabil; integrarea europeană şi cooperarea euro-atlantică. De asemenea, au fost trasate principalele obiective strategice pe care urmează să le realizeze partidul pentru a rezolva problemele existente şi a reforma statul şi societatea moldovenească. După Congresul de constituire, PLDM s-a manifestat foarte activ pe plan politic, prin lansarea a mai multor iniţiative (ex. iniţiativa de instituire a Consiliului pentru Dialog şi Cooperare între AMN, PL şi PLDM, care urma să coordoneze deciziile partidelor privind modul de participare la alegerile parlamentare 2009, iniţiativa modificării Constituţiei privind modul de alegere a şefului statului şi de formare a Parlamentului) şi acţiuni de protest privind subiecte de importanţa publică (situaţia cadrelor didactice şi a agricultorilor, semnarea Acordului privind micul trafic de frontieră, libertatea mass-mediei etc.)
Congresul II al PLDM din 27 septembrie 2008:
Congresul II al PLDM şi-a ţinut lucrările la Bălţi. La Congres au participat 547 de delegaţi din partea organizaţilor teritoriale ale partidului şi 195 de invitaţi, în mare parte membri ai partidului, dar şi reprezentanţi ai societăţii civile şi mass-media. În cadrul congresului au fost aprobate modificări şi completări la Statutul PLDM şi a fost discutată activitatea partidului în perioada dintre congrese. De asemenea, a fost adoptată o declaraţie care constată situaţia social-economică şi politică a Republicii Moldova şi a trasat sarcinile imediate ale PLDM. Delegaţii la congres au fost unanimi că dinamismul de care a dat dovadă PLDM după Congresul de constituire demonstrează că partidul deţine capacitatea şi forţa necesară pentru a accede în Parlament la alegerile parlamentare din 2009 şi a schimba spre bine situaţia social-economică şi politică din ţară.
Formarea Alianţei pentru Integrare Europeană:
Ca urmare a alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, la 8 august, patru din cele cinci partide care au depăşit pragul electoral — PLDM, PL, PDM şi AMN au semnat declaraţia de constituire a Coaliţiei de Guvernare “Alianţa pentru Integrarea Europeană” (AIE). În documentul de constituire erau prevăzute 5 obiective majore pe care şi le propunea să le realizeze Coaliţia de Guvernare: 1. restabilirea statului de drept; 2. depăşirea crizei social-economice şi asigurarea creşterii economice; 3. descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale; 4. reintegrarea teritorială a R. Moldova; 5. integrarea europeană a R. Moldova şi promovarea unei politici externe echilibrate, consecvente şi responsabile.
Congresul III Extraordinar al PLDM din 19 decembrie 2009:
Congresul a luat în dezbatere situaţia social-politică şi economică din ţară, probleme ce ţin de activitatea Partidului Liberal Democrat din Moldova în noua sa calitate de partid de guvernămînt. Delegaţii la congres au redefinit doctrina partidului, PLDM devenind o formaţiune de esenţă conservatoare. Forul liberal democrat a adoptat Declaraţia politică a congresului, în care a fost salutată accederea la guvernare a Partidului Liberal Democrat din Moldova. La congres a luat cuvîntul şi preşedintele Asociaţiei “Parlamentul 90”, Petru Sandulachi, care a prezentat Declaraţia de aderare la PLDM a unui grup de deputaţi din primul Parlament al Republicii Moldova (1990–1994). La eveniment au participat 1800 de delegaţi din partea organizaţiilor teritoriale ale partidului.
Plecări din PLDM:
La 9 iunie 2010 printr-o declaraţie de presă, omul de cultură Traian Vasilcău a anunţat că părăseşte Partidul Liberal Democrat din Moldova acuzând conducerea PLDM de “imoralitate naţională” şi susţine că nu doreşte să slujească “în faţa foştilor comunişti travestiţi peste noapte în membri PLDM”. De asemenea, la 11 august 2010 avocatul Vitalie Nagacevschi a anunţat că părăseşte Partidul Liberal Democrat pe motiv că a acceptat să-l apere în instanţă pe omul de afaceri Vlad Plahotniuc şi nu dorea ca acest lucru să se răsfrângă negativ asupra imaginii PLDM. Un alt argument, nu mai puţin important, este faptul că a fost motivat de onorariul pe care îl va ridica de la clientul său, dar şi de însuşi dosarul. La 5 octombrie 2010 în cadrul unei conferinţe de presă Fiodor Ghelici a declarat că părăseşte PLDM deoarece este dezamăgit de politicile acestuia iar în noiembrie un alt membru liberal-democrat, Călin Vieru îşi anunţa retragerea din partid pentru că ar fi “alcătuit din alte elemente care nu se regăsesc în tăbliţa lui Mendeleev”, iar stofa sa “provine de la un alt croitor” şi probabil din acest motiv nu se mai regăseşte în PLDM.
Formarea Alianţei pentru Integrare Europeană II:
În urma mai multor runde de negocieri privind formarea unei coaliţii postelectorale, la 30 decembrie 2010, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Democrat şi Partidul Liberal au semnat acordul de constituire a Alianţei pentru Integrare Europeană II. Liderii AIE şi-au cerut scuze faţă de cetăţeni pentru că au fost ţinuţi în suspans timp de o lună de negocieri şi au promis că cele trei partide vor da dovadă de cultură politică şi capacitate organizatorică pentru a asigura administrarea de lungă durată a ţării. În noul Acord sunt prevăzute 7 priorităţi de guvernare ale AIE: Integrare europeană; Reintegrarea ţării; Politică externă eficientă şi echilibrată; Supremaţia legii; Creştere, economică sustenabilă; Combaterea sărăciei. Servicii publice de calitate; Descentralizarea puterii. De asemenea, în baza acordului a fost creat Consiliul Alianţei pentru Integrare Europeană format din 9 membri, cîte 3 membri din fiecare partid iar deciziile în cadrul CAIE se vor lua în baza principiului consensualităţii.
PLDM cu statut de observator al PPE:
La 10 februarie 2011, Consiliul politic al Partidului Popular European a aprobat la Bruxelles, cu unanimitate de voturi, candidatura Partidului Liberal Democrat din Moldova în calitate de membru cu statut de observator al PPE. “PLDM este un partener de nădejde şi întruneşte toate criteriile conform cărora un partid este acceptat în cea mai influentă familie politică europeană”, a subliniat preşedintele PPE, Wilfried Martens. PLDM a depus cererea de aderare la PPE la finele anului 2009. Partidul Popular European a fost fondat in 1976 şi reprezintă familia politică a 74 de partide de centru-dreapta din 39 de ţări.
Fuziunea dintre PLDM şi AMN:
Pe 22 martie 2011, în cadrul unei conferinţe de presă, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat şi liderul Alianţei Moldova Noastră, Serafim Urechean, au semnat Acordul privind fuziunea celor două formaţiuni politice. Potrivit acordului, AMN va fuziona prin absorbţie, iar partidul unificat va păstra personalitatea juridică, denumirea, acronimul, semnul permanent şi semnul electoral ale Partidului Liberal Democrat din Moldova. Preşedintele PLDM, Vlad Filat, a declarat că fuziunea celor două partide politice contribuie la consolidarea forţelor democratice în preajma alegerilor generale locale din iunie 2011 şi garantarea unui rezultat pozitiv în cursa electorală.
Congresul IV ordinar al PLDM din 10 aprilie 2011:
În cadrul congresului accentul a fost pus pe etapa premergătoare alegerilor generale locale din iunie 2011. În acest context, liderul formaţiunii Vlad Filat a anunţat despre desemnarea lui Victor Bodiu, secretarul general al Guvernului, în calitate de candidat PLDM la funcţia de primar general al municipiului Chişinău. De asemenea, ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, a anunţat că demisionează din funcţia de prim-vicepreşedinte al PLDM şi îşi retrage calitatea de membru de partid, în legătură cu numirea sa în calitate de judecător la Curtea Constituţională iar Iurie Leancă a fost ales în unanimitate noul prim-vicepreşedinte al PLDM. Totodată, delegaţii la congres au adoptat modificări la Programul şi Statutul PLDM şi au aprobat Acordul de fuziune prin absorbţie a Partidului Alianţa Moldova Noastră; a fost adoptată Declaraţia politică a Congresului IV al PLDM; Rezoluţia “Cu privire la alegerile locale din iunie 2011” şi au votat noua componenţă a Consiliului Politic Naţional. La eveniment au participat peste 2400 de delegaţi din toată republica.
Mihai Godea se retrage din PLDM:
În cadrul şedinţei activului PLDM din 4 mai 2011, prim-vicepreşedintele liberal-democrat, Mihai Godea şi-a anunţat retragerea din formaţiune pe motiv că PLDM-ul actual se deosebeşte de partidul format în 2007 şi el nu este satisfăcut de devierea formaţiunii de la valorile şi principiile în baza cărora s-a format. În contextul alegerilor generale locale din iunie 2011, Godea s-a arătat sceptic vis a vis de candidatura PLDM pentru funcţia de primar general “nu este una dintre cele mai fericite”. “În partid erau multe persoane notorii care puteau fi înaintate. Decizia a fost însă luată de liderul partidului, Vladimir Filat”, a subliniat Godea cu referire la candidatul Victor Bodiu. Ulterior, Mihai Godea a anunţat că va candida independent la primărie.
Congresul V ordinar al PLDM din 11 decembrie 2011:
La lucrările congresului au participat 2000 de delegaţi şi invitaţi din partea organizaţiilor teritoriale ale partidului dar şi parlamentari europeni, diplomaţi, reprezentanţi ai societăţii civile şi mass-media. În cadrul congresului, Vlad Filat a fost reales peşedinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova, pentru un mandat de 4 ani, decizie luată în unanimitate de participanţii cu drept de vot. Referindu-se la planurile de viitor ale PLDM, Vlad Filat a declarat că partidul pledează în continuare pentru o guvernare democratică şi menţinerea Alianţei pentru Integrare Europeană. În încheierea forului liberal democrat, delegaţii au aprobat modificări la Programul şi Statutul formaţiunii, au votat noua componenţă a Consiliului Politic Naţional şi au adoptat Declaraţia politică a Congresului V al PLDM.
Şedinţa Consiliului Politic Naţional din 13 octombrie 2012:
În cadrul şedinţei s-au făcut modificări la componenţa nominală a Consiliului Politic Naţional. Astfel, pentru acţiuni incompatibile cu normele statutare, Valeriu Cosarciuc şi Pantelei Sandulache şi-au pierdut calitatea de membri de partid. Consiliul a mai discutat şi aprobat structura şi denumirea celor 20 de departamente de specialitate din cadrul partidului. Totodată, la propunerea preşedintelui PLDM, Vlad Filat, CPN l-a ales pe Grigore Belostecinic, rector al ASEM, în funcţia de vicepreşedinte al partidului, responsabil de domeniul educaţiei.
Desfiinţarea Alianţei pentru Integrare Europeană II:
Dosirea incidentului tragic petrecut în luna decembrie 2012 în Pădurea Domnească, la care au participat mai mulţi judecători, procurori şi funcţionari publici, a contribuit ulterior la demiterea a mai multor demnitari dar şi la revizuirea unor funcţii înalte prevăzute în Acordul de constituire al AIE II. Acuzaţiile reciproce dintre partidele membre AIE II pe marginea nefericitului incident şi a atacurile raider asupra unor instituţii financiare din RM, au contribuit la dezmembrarea Alianţei pentru Integrare Europeană II. La 13 februarie 2013, liderul PLDM — Vlad Filat a anunţat că Partidul Liberal Democrat din Moldova se retrage din cadrul Acordului de constituire al Alianţei pentru Integrare Europeană II. El a spus că unele partide aflate formal la guvernare au încercat să instituie diferite piedici şi să obstrucţioneze actul guvernării, percepîndu-l ca pe un exerciţiu politic al unei singure formaţiuni. Totodată, a subliniat că acordul politic de constituire a AIE trebuie revizuit “pentru că în forma sa actuală a devenit o frînă în exercitarea actului de guvernare şi duce la oligarhizarea şi criminalizarea ţării”. În urma mai multor tentative de demitere a prim-vicepreşedintelui Parlamentului — Vladimir Plahotniuc, în cadrul şedinţei legislativului din 15 februarie 2013 deputatul şi-a prezentat demisia, confirmată prin votul fracţiunilor PLDM şi PCRM. Vladimir Plahotniuc l-a îndemnat pe premierul Vlad Filat să-i urmeze exemplul. Mai tîrziu, pe 5 martie 2013, fracţiunile parlamentare ale PDM, PCRM, grupul socialiştilor şi deputaţii neafiliaţi Mihai Godea şi Serghei Sîrbu au acordat vot de neîncredere Guvernului Republicii Moldova în frunte cu primul-ministrul Vlad Filat. Moţiunea de cenzură a fost înaintată de Partidul Comuniştilor din Republica Moldova în şedinţa Legislativului din 28 februarie 2013. Motivul invocat de comunişti a fost că Executivul a devenit centrul unor scandaluri de corupţie iar mai mulţi membri ai Guvernului sunt implicaţi în scheme criminale şi coruptibile care prejudiciază bugetul statului.
Formarea Coaliţiei pentru Guvernare Pro-Europeană:
După demiterea Guvernului, Partidului Liberal Democrat din Moldova i-a revenit sarcina să desemneze un candidat la funcţia de prim-ministru. Pentru această funcţie a fost desemnat liderul partidului — Vlad Filat, candidat acceptat şi de şeful statului la 10 aprilie 2013 dar neacceptat de PDM şi PL. Preşedintele liberal — Mihai Ghimpu a pledat categoric împotriva candidaturii lui Vlad Filat, preferînd trecerea formaţiunii în opoziţie. La 12 aprilie 2013, un grup de deputaţi, miniştri, viceminiştri şi lideri ai structurilor teritoriale ale Partidului Liberal în frunte cu deputatul Ion Hadîrcă au anunţat crearea Consiliul ad-hoc de Reformare a Partidului Liberal. Grupul reformator a anunţat că vor continua discuţiile pentru depăşirea crizei politice. În şedinţa Parlamentului din 30 mai 2013, a fost votată noua componenţă a Guvernului Coaliţiei pentru Guvernare Pro-Europeană în frunte cu prim-ministrul Iurie Leancă. Pentru noul Guvern au votat fracţiunile PDM, PLDM, cei şapte deputaţi din grupul liberalilor reformatori, grupul Mişin şi deputaţii Serghei Sîrbu şi Veronica Abramciuc. Fracţiunea liberalilor în frunte cu Mihai Ghimpu (cinci deputaţi) s-a abţinut de la vot iar grupul socialiştilor şi deputatul neafiliat, Mihai Godea au votat împotrivă.
Veaceslav Negruţă părăseşte PLDM:
După ce şi-a dat demisia din funcţia de Ministru al Finanţelor în luna august 2013, a urmat cererea de retragere din Partidul Liberal Democrat din Moldova. În septembrie 2013, Veaceslav Negruţă a solicitat retragerea sa din toate organele de conducere ale partidului, biroului politic şi din Consiliul naţional al PLDM. Fostul ministru a invocat o incompatibilitate cu viitoarea sa activitate profesională.
Congresul VI ordinar al PLDM din 8 decembrie 2013:
Congresul organizat cu genericul “Înainte, nu înapoi” a pus accentul pe etapa premergătoare alegerilor parlamentare din 2014. În cadrul congresului, Vlad Filat a fost reales cu unanimitate de voturi în funcţia de preşedinte al PLDM şi au fost operate modificări în statutul formaţiunii. Preşedintele liberal-democraţilor a spus că alegerile parlamentare din 2014, vor fi decisive pentru viitorul european şi democratic al Republicii Moldova. Totodată, congresul VI al PLDM a adoptat un Manifest politic, care stabileşte priorităţile imediate şi pe termen mediu ale partidului. A fost pusă în discuţie şi agenda de reforme în domeniul educaţiei, a agriculturii, acţiunile PLDM pentru promovarea antreprenoriatului şi deschiderea mai multor locuri de muncă. La lucrările congresului au participat 4500 de membri de partid din partea tuturor organizaţiilor teritoriale, inclusiv 31 de deputaţi, 320 de primari, 15 preşedinţi de raioane, miniştri şi viceminiştri şi peste 300 de invitaţi din ţară şi de peste hotare.
Semnarea Acordului privind consolidarea forţelor pro-europene la nivel local din 12 martie 2014:
Prin semnarea acestui acord, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Democrat din Moldova şi Partidul Liberal Reformator s-au angajat să reevalueze situaţia coaliţiilor raionale şi municipale, astfel încît să asigure o guvernare locală eficientă, bazată pe conlucrarea partidelor membre ale Coaliţiei Pro-Europene. Potrivit acordului semnat, PLDM, PDM şi PLR se angajau să promoveze solidar dezideratul naţional de integrare în UE, să demonteze orice iniţiativă de subminare a acestuia şi să implementeze la nivel local obiectivele Programului de guvernare al Coaliţiei Pro-Europene. De asemenea, cele trei partide au declarat că vor susţine cu mijloace şi resurse comune campania de informare a cetăţenilor despre beneficiile integrării europene pentru poporul Republicii Moldova.
 
Adresa juridică
OrașChişinău
Stradăstr. Bucureşti 88
Webwww.pldm.md
Email[email protected]
FacebookPLDM
Telefon+373-22-81-51-54
Fax +373-22-81-51-63
Rating
Mediu: 8.6
Articole relevante